Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Chybami se člověk učí (chemii)

Svůj blog jsem nedávno založil proto, abych mohl na rvp.cz  někde zveřejnit varování před novou učebnicí chemie pro 8. třídu s mnoha chybami. Před tím už  jsem  asi přes rok svými komentáři k DUMům  upozorňoval na věcné chyby. Myslím si, že dělám záslužnou věc a naivně očekávám, že to tak budou vidět i všichni ostatní.   

Chci ale upozorňovat i na obecnější problémy a ukážu to následujícím příkladu:

Moje kritika učebnice chemie z nakladatelství Nová škola měla být na rvp.cz zveřejněna jako běžný článek. Zaslal jsem text v rozsahu přes 8 stran a označil jako informativní článek, bylo mi ale doporučeno jej uvést jako teoretický text a nechat projít recenzí. Asi po měsíci byl text na základě dvou dosti zvláštních recenzí odmítnut  a bylo mi nabídnuto zařadit můj text do negarantované části webu – do Wiki. Sice jsem souhlasil, ale marně jsem hledal, kam se tam hodí. I zeptal jsem se odpovědných pracovníků a navrhl, zda nepatří spíš do blogu. Dozvěděl jsem se, že jsem zatím komunikoval jen s automatem a že se text opravdu do Wiki nehodí, ale do blogu ano. Tohle trvalo celkem asi tak 5 týdnů – takže pokud jste si mezitím koupili pro Vaší školu mnou kritizovanou učebnici (a taky se Vám nelíbí jako mně), pak se omlouvám, ale za to zpoždění opravdu nemůžu. Závěr jedné z recenzí zněl: „Vzhledem k tomu, že se uvedená učebnice ještě nevyskytuje běžně v prodejní síti, nepovažuji za vhodné, aby jejímu uvedení na trh předcházel takto výrazně kritický posudek“. Mohl jsem tedy ještě počkat do podzimu, pak by byl můj text možná přijat jako garantovaný článek (a já bych za něj dostal i zaplaceno) a mezitím by další školy mohly učebnici nakoupit.

Nechci čtenáře moc obtěžovat, ale mám dojem, že způsob recenzování je v tomto případě  hodný pozornosti. Měl jsem k dispozici výtah z obou recenzí, někde je od sebe těžko odlišuji. Jedna z recenzí začíná: „Příspěvek se svým charakterem vymyká z vymezených kategorií článků, které jsou publikovány na MP. …. Vzhledem k nestandardnímu typu příspěvku nelze objektivně přiřadit kategorie hodnocení…“. Prostředí rvp.cz tedy s možností kritického hodnocení učebnice zřejmě vůbec nepočítá, oba recenzenti přesto v recenzi pokračovali. Ani jeden z recenzentů učebnici nesehnal, přesto v recenzi pokračovali. (Dodatečně mě napadlo: Recenzují se vlastně vůbec recenze? Myslím, že ne – v odborném časopise by asi při podezření, že text je příliš zaujatý požádali o druhou recenzi někoho ze svých autorů, přidali vyjádření redakce nebo požádali o vyjádření autory učebnice. A hlavně – pokud by  posudky na moji kritiku chtěli, pak by recenzentům učebnici zajistili.)

Z obou posudků vyplývá snaha učebnici obhájit: „Použití pojmu molekula: pro počáteční definici ch.sloučenin připouštím zjednodušení ….“ . Autorka recenze neviděla pořadí textu v učebnici, mohla ale sledovat moje odkazy na konkrétní strany textu – nešlo jen o počátek!  “Pojem síla kyseliny nepovažuji pro žáky ZŠ za podstatný…“ – někteří žáci už chemii nepotkají, to v životě neuslyší slovní spojení silná kyselina a bude to podle paní recenzentky OK. V učebnici je modrá skalice chybně označena jako toxická látka. Recenzentka reaguje: „Modrá skalice je látka zdraví škodlivá, dráždivá, nebezpečná pro ŽP, vysoce toxická pro vodní organismy“. Zní to, jako kdyby recenzentka říkala, že učebnice má skoro pravdu – ale nemá, symbol lebky s hnáty k modré skalici stejně nepatří.  Na výhradu, že názvoloví se žáci nemají učit na příkladech látek jako SF6 či IF7 jsem dostal odpověď:  “Pro žáky není podstatný fakt, že některé z těchto sloučenin nejsou příliš obvyklé …“. Není tohle popření všech didaktických zásad? K mým výhradám, že učebnice není v souladu v RVP ZV uvádí recenze, že podrobné rozpracování  – čili velké požadavky na žáky nevadí. Podle mě ano – učebnice se stává často vzorem , standardem, učitelé to mohou vnímat tak, že tyto požadavky platí na většině škol. Učebnice však porušuje požadavky RVP ZV i svými chybami v nakládání s pojmem molekula. 

Ještě na závěr: Paní recenzentka nečetla nejen hodnocenou učebnici, ale ani pořádně mů j text, který odmítla. Já jsem napsal: „Učebnice chybně popisuje důkaz halogenidů stříbra: Na s.62 se uvádí, že bromid draselný dokážeme tak, že připravíme sraženinu bílého bromidu stříbrného (to dokumentuje i fotografie). Je však obecně známo, že AgBr není bílý, ale nažloutlý (tak se rozezná od podobného AgCl) a hlavní je, že sraženina je typická tím, že tmavne a černá na světle – to však učebnice neuvádí.“ Paní recenzentka tuto výtku odmítá takto: „Nažloutlá barva AgBr nemusí být na fotografii zřejmá, v textu by ale měla být uvedena souvislost s fotografickými materiály“.  Četla paní recenzentka, že šlo o popis a to o popis analytického důkazu? Nevypadá to na to.

 Shrnutí: Byly recenze přísné? Já myslím, že byly obě velmi vstřícné – vůči chybám v učebnici. Podobně chemické recenze na rvp.cz ponechávají chyby v DUMech (teď jsem nedávno komentoval 3 DUMy 2 autorek v oblasti ch.názvosloví), což může také být tím, že recenti/tky DUMy pořádně neprohlédnou.  Moc nesleduji jiné vyučovací předměty, ale silně pochybuji, že v materiálech pro ČJ se občas objeví menší pravopisná chyba.

To, co jsem právě napsal, má ukázat, o co mi jde vůbec a na tomto blogu zvlášť. Je to zároveň odpověď mým 2 kritikům – paní Mgr. Forýtkové, která mi napsala m.j.: „Co Vás osobně vede k zamlčování a nesdílení Vašich zkušeností …“ a vyzývá mne, abych tedy taky něco zveřejnil, když umím tak pěkně kritizovat. Obávám se, že jsem jí tím, co našla na tomto blogu, taky moc nepotěšil. K ní se trošku přidal i pan Mgr. Aleš Chupáč, který mě mile překvapil, když mi pak poděkoval za varování před chybnou učebnicí chemie pro 8. třídu a zřejmě ocenil, že má kritika se nevztahuje na jediného autora. Jinak, abych vyšel vstříc paní Mgr. Forýtkové: Kdysi jsem nabídl na rvp.cz krátký text o využití principu akce a reakce u ch.rovnováhy, bylo mi navrženo ho rozpracovat podrobněji, ale zatím jsem se nepřemohl. Otázka by se mohla týkat některých úloh státní maturity. Zde jsem uvedl větší část své kritiky učebnice chemie – kterou považuji za  potřebnou, pak jsem nabídl 2 odkazy, které zatím hledají recenzenty (asi tak 10 dnů). Jsou nasledující: osel.cz/index.php?clanek=5055 a na stejném webu článek 5087. První je o invazivní rostlině, která dokáže nejen poškodit krajinu, ale navíc zamořuje vzduch ozonem, druhý trochu nabourává dogma o zdraví biopotravin. (Mám pocit, jako bych zase dělal nějaké potíže, když dá tolik práce najít recenzenty. Zároveň se divím, co je zde třeba recenzovat – jde o krátké zprávy významných odborníků, kteří citují zahraniční odborné časopisy.  Ale zřejmě byl recenzován i odkaz na stránky MŠMT, který nedávno do odkazů přibyl. Není to zvláštní?) Poslední článek na oslu – č. 5111 je také zajímavý! – je o toxicitě As ve vodě. Časem asi nabídnu na DUMy testy z anorganického názvosloví pro G. Jinak (raději zde, na  blogu) plánuji text o výuce ch.názvlosloví.

 Samozřejmě budu nadále upozorňovat na chyby – přece se nesmí stát, aby chyby ve výuce byly normou. Divný název organické kyseliny v jednom z DUMů strašil 8 měsíců a přežil přes 1700 přečtení a kdovíkolik použití. Nehrozilo snad nebezpečí, že někteří učitelé přijmou tento materiál jako vzor toho, co mají učit? DUMy jsou přece garantované jako obsahově správné, jsou publikovány na webu s názvem rvp, takže musí souhlasit s obsahem rvp a jde tedy svým způsobem o vzor. Myslím, že je zdravé chybné vzory nabourávat.


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.