Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Organické názvosloví na nižším G (a na ZŠ)?

Nedávno mě navštívili naši známí. Přivedli svou dceru, které nejde chemie. Je žákyní 8-letého G, které blíže neznám. Přinesla si s sebou sešit. Učebnici prý nemají. Zkoušel jsem jí něco z chemie vysvětlovat, ale moc jsme si nerozuměli. Její sešit obsahoval především názvosloví organické chemie. Učíte ho na nižším stupni víceletého G nebo v 9.tř. ZŠ taky tak?

V sešitě jsem našel tyto názvy látek + jejich vzorce. (Názvy jsou přepsány  i s drobnými chybami např. „,“ místo „-“ a pod.)

Alkany:

3-ethyl, 4 methyl, 5 propylhexan

Cykloalkany:

Ciklohexan (popis vlastností),    

2,4 diethyl, ciklohexan,        2-propylcyklobutan,      2-ethyl, 3 – methyl ciklopentan,          2 – ethyl, 4 – propyl ciklohexan 

(výše uvedené názvy odpovídají vzorcům, kde atomy uhlíku v cyklu jsou číslovány od shora nebo levého horního rohu, uhlovodíkové zbytky jsou na dalších uhlících- viz foto. Měkké „i“ je roztomilá chyba naší mladé známé, za ostatní asi nemůže.)

Alkeny:

 např.: 2,3- dimethylpent – 1 – en

Alkadieny:

např.: hexa – 1,3,5 – trien,       2 – ethylcyklopenta  - 1,3 – dien

Alkyny:

též:  prop – 2 -yn,        ethynylcyklopentan,    

cyklohex – 3 – yn  (vzorec   je 6- úhelník s trojnou vazbou dole, tedy mezi „3 .  a 4.“ uhlíkem – viz foto)

 

hex – 2 – en – 4 yn,           3,3 – dimethylhex – 1 – en – 4  -yn 

 Deriváty uhlovodíků:

1 – chlor – 3 – ethylbenzen,         2 – brom – 2 – methylpropanol,         1 – chlorpropan – 1,3 – diol,          1 – cyklohexylpropan – 1,2 – diol,      pent – 4 – en – 2 – ol

benzylalkohol = fenol,       2 – brom, 4 – vinylfenol,       3 – ethylbenzen – 1 – ol

cyklohexa – 2,5 – dien – 1 – on,         cyklohexan – 1,2,5 – trion,        4 – hydroxybutan – 2 – on,            2 – propylbut, 3 – en, 1 -al

 

Takhle opravdu chemii neučím, neumím to tak. Příslušnou paní kolegyni/ pana kolegu neznám ani z doslechu (ani jsem nikdy neměl přímý kontakt se školou, na níž učí), znám jenom tento výsledek její / jeho práce. Nevím nic o její/ jeho odborné kvalifikaci.

Před několika lety jsem podrobně prohlížel sešity z chemie ze soukromé ZŠ, kde chemii ( současně fyziku a přírodopis) vyučuje zemědělský ing. (+ absolvent teologické fakulty). Byly skvělé  mohly mi být v mnohém příkladem (i když pan kolega psal dosud třeba „ethin“, ale v tom kvalita zcela nespočívá).

 

 


    hodnotil 1 uživatel

2 komentáře k příspěvku

  1. avatar

    Že jsou zápisy důkazem naprostého nepochopení principu je asi jasné. Jiná věc je, z čeho ten chaos vznikl. Je možné, že slečna (možná i učitel) píše stejně spojovník (viz např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklohexa-1,4-dien) a pomlčku nebo takové ty čáry v pavouku (buď a, nebo b).
    K čemu jí to v této podobě bude, je otázkou jen tak na okraji.

  2. avatar

    Vážená paní kolegyně, děkuji za Váš zájem a za komentář. Měl jsem asi text ze sešitu trochu zredigovat, ale chtěl jsem zachovat věrnost originálu. Nepravidelné použití čárky a spojovníku ("," a "-") jistě kazí přehlednost a není podle normy, ale nenarušuje moc logiku - tyto symboly mají podobný význam. Snad vyučující někdy jen název vysloví, ale nanapíše na tabuli.
    Hlavní problémy vidím jinde: Všechny 4 cykloalkany na 1. obrázku jsou pojmenovány naprosto chybně - číslování uhlíkového cyklu nezačíná vždy nahoře, jak si myslí vyučující. Sloučenina z 2. obrázku "cyklohex-3-yn" je pojmenována stejně špatně a navíc vůbec neexistuje - trojná vazba dovolí až cyklus s 8 atomy C. O správnosti názvů lze diskutovat i v dalších případech. Ale je tohle všechno opravdu třeba? Většinu takovýchto vzorců neučím nejen na nižším stupni G, ale ani na vyšším. (Moji žáci stejně mají dojem, že toho chci moc.)

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.